Publicaties

  • Floor & Bink - een verhaal over een meisje dat naar het ziekenhuis moet voor een hartoperatie 

          Dit lees- en plakboek is ontwikkeld om aan kinderen uit te leggen wat er met hen gaat gebeuren   

           wanneer er een operatie gepland is. Indien je dit boekje wenst, kan je contact opnemen met 

            info@hartekinderen.be


  • OP REIS MET EEN AANGEBOREN HARTAFWIJKING

            Op reis met een AHA  • PACEMAKERBOEKJE 
    Hoe leg je aan een kind uit dat hij een pacemaker krijgt en wat dit is…

            Een batterijtje voor Manu