Hartekinderen VZW

Bevestiging lidmaatschap Hartekinderen vzw - Hartekind/ Hartpatiënt

Om ons ledenbestand up to date te maken, vragen we u graag om via deze weg uw lidmaatschap te bevestigen. Zo kan u genieten van verlaagde deelnameprijzen voor al onze activiteiten, ontvangt u maandelijks onze nieuwsbrief, krijgt u informatie via onze website, etc.

Enkel de personen die zich hier registreren, worden opnieuw opgenomen in ons ledenbestand.
Ook nieuwe leden kunnen zich op deze manier lid maken van onze Hartekinderen vzw.

Het is de bedoeling dat iedereen van het gezin geregistreerd wordt in ons systeem. Dit is belangrijk zodat wij de juiste personen kunnen contacteren i.v.m. specifieke activiteiten, informatie en ons goed kunnen voorbereiden wanneer jullie eventueel inschrijven voor een bepaalde activiteit.
Dit wil zeggen dat eerst het Hartekind moet worden geregistreerd op deze pagina. Ouders, broers, zussen of partners worden via onderstaande knoppen doorverwezen naar een specifiek registratieformulier en kunnen zich daar registreren.

Wanneer u lid wil worden maar geen hartpatiënt bent of geen hartekind in uw gezin hebt kan dat via de specifieke knop "ander lid" .

Ziekenhuizen en dokters kunnen zich registreren door op de specifieke knop "ziekenhuizen & dokters" te klikken.

Per registratieformulier kan er maar 1 persoon worden geregistreerd.

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen in onze Hartekinderen-familie!

Bent u ouder van een Hartekind? Klik hier

Bent u broer of zus van een Hartekind? Klik hier

Bent u partner van een Hartpatiënt? Klik hier

Wilt u zich registreren als ander lid? Klik hier

Wilt u zich registreren als ziekenhuis of dokter? Klik hier

Bevestiging lidmaatschap Hartekinderen vzw - Hartekind/ Hartpatiënt

Gelieve hier alle gegevens die van toepassing zijn in te vullen.

Gegevens Hartpatiënt

Medische gegevens

Overige