Hartekinderen vzw

Welkom bij vzw Hartekinderen, de vereniging voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een aangeboren hartafwijking en hun families!


Over Hartekinderen

Onze vereniging brengt ouders met kinderen of jongeren met een aangeboren en/of verworven hartafwijking bij elkaar. We dragen ons steentje bij tot het oplossen van medische, psychologische, sociale en pedagogische problemen waarmee de ouders en personen met een aangeboren hartafwijking geconfronteerd worden.

We stimuleren de uitwisseling van ervaringen tussen ouders, broers en zussen en andere familieleden van hartekinderen en tussen de kinderen en jongeren zelf.

Iedereen kan binnen onze vereniging zijn/haar verhaal kwijt bij mensen die het zelf ook meemaken. Bij al onze activiteiten zorgen we er voor dat zowel de hartekinderen zelf als hun broers, zussen en ouders aan hun trekken komen.


Meer over ons