Oproep in verband met onderzoek gevolgen hormonale zwangerschapstest

30 september 2020 18:44

Oproep in verband met onderzoek gevolgen hormonale zwangerschapstest

Historica Tinne Claes onderzoekt het gebruik van hormonale zwangerschapstesten, voornamelijk het middel Duogynon. Deze testen werden vanaf midden jaren 1950 gebruikt in België. Claes doet in dat verband een oproep of mensen met een aangeboren hartafwijking, geboren voor 1978, een moeder hebben die zo’n hormonale zwangerschapstest zou kunnen hebben gebruikt.

‘Medicijn’

Het hedendaagse equivalent van Duogynon zou ongeveer 13 morning-afterpillen zijn. Vrouwen kregen een spuit of twee pillen. Normaal gezien wekte de hoge dosis hormonen de menstruatie op. Gebeurde dit niet, dan was je zwanger.

Ondanks een grote hoeveelheid alarmerende studies die verschenen vanaf de jaren 1960 bleef het middel op de markt tot 1978. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gaven hormonale zwangerschapstesten al aanleiding tot journalistieke verhalen, activisme van slachtoffers en zelfs rechtszaken.

Mogelijke gevolgen

Hormonale zwangerschapstesten zoals Duogynon worden vooral in verband gebracht met aangeboren hartafwijkingen, maar ook met andere geboorteafwijkingen. Wellicht zijn er afhankelijk van het moment van inname andere gevolgen voor de ontwikkeling van de foetus.

Het onderzoek van Claes toont aan dat ook in België hormonale zwangerschapstesten, zoals Duogynon, werden voorgeschreven door huisartsen. Toch is het verhaal hier volledig onbekend. Nochtans wijzen bronnen uit de jaren zeventig op het bestaan van mogelijke gedupeerden. Vandaar dat Claes een oproep doet of mensen met een aangeboren hartafwijking, geboren voor 1978, een moeder hebben die zo’n hormonale zwangerschapstest zou kunnen hebben gebruikt. Het werd ook wel eens een ‘controlepil’ genoemd door huisartsen, die het voorschreven aan vrouwen die over tijd waren, maar geen zwangerschap verwachtten.

Oproep

Claes hoopt op reacties; ze wil graag dat deze geschiedenis ook hier enige bekendheid krijgt, zodat mogelijke gedupeerden geïnformeerd zijn en actie kunnen ondernemen indien ze dat wensen. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen:

tinne.claes@kuleuven.be, telefoonnummer 0032 474 59 35 19.