Algemene VergaderingUitnodiging Algemene Vergadering en Raad van Bestuur 05-12-2018

Hartekinderen vzw

Donderdag 17 december a.s. om 19:30uur via Teams


 1. Inleiding plus uitleg aanpassingen verloop Algemene Vergadering
 2. Hartekinderen vzw in 2020
 3. Hartekinderen vzw in 2021
 4. Jaarprogramma 2021 voorstellen en goedkeuren
 5. Voorlopige rekening 2020
 6. Ontwerpbegroting 2021 voorstellen 
 7. Rondvraag

RVB

  • Verslag vorige vergadering (RVB 03/11/2020)
  • Financiën
    • Acties to plan
    • Varia

   Bedankt om uw aanwezigheid te bevestigen aub , de uitnodiging via Teams volgt 

   Met vriendelijke groeten,

   Namens de RVB Hartekinderen

   Willem,

   Praktisch


   Locatie:Teams don 17 Start: donderdag 17 december 2020 19:30